คลินิกหมอชยพงศ์

โรคกระดูกและ ข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกายภาพบำบัด

เครื่องมือทันสมัยและครบครัน รักษาอาการปวดด้วยวิธีที่หลากหลาย
เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล (Customized Therapy)

- บริการ -

ตรวจรักษากระดูกและข้อ

ปวดข้อ ปวดกระดูก ข้อเสื่อม ข้อติด
กล้ามเนื้ออักเสบ เส้นเอ็นอักเสบ
ออฟฟิศซินโดรม เก๊าท์ รูมาตอยด์

อุบัติเหตุกระดูกหัก ข้อเคลื่อน

ดึงกระดูกเข้าที่
ใส่เฝือก Fiber glass
ใส่เฝือกลม Aircast

รักษาโรคมือ

มือชา นิ้วล็อก ปลอกเอ็นอักเสบ

รักษาโรคทางกระดูกสันหลัง

ปวดคอ ปวดหลัง กระดูกคอเสื่อม
สันหลังเสื่อม
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

เอกซเรย์ระบบดิจิตอล(Computed Radiography: CR)

ความละเอียดสูง เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและให้การรักษาที่เหมาะสม

เครื่องตรวจมวลกระดูก 
(Bone mineral density: BMD)

ตรวจโรคกระดูกพรุน
ตามมาตรฐานสากล

กายภาพบำบัดลดปวด

ดัด ดึงกระดูก นวด
ยืดคลายกล้ามเนื้อ อุลตราซาวด์
กระตุ้นไฟฟ้า ดึงคอ ดึงหลัง เลเซอร์

จำหน่ายอุปกรณ์พยุงข้อ
พยุงหลัง พยุงคอ

คุณภาพดี มีมาตรฐาน
ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะทาง

ฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่าเทียม

ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทาง
เพื่อการรักษาอย่างตรงจุด

ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่ 45703

นายแพทย์ชยพงศ์ รัตนพงศ์เลขา

 • ภูมิลำเนา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์
  ราชวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ

ปฏิบัติการ

 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  โรงพยาบาลศุภมิตร, สุพรรณบุรี
 • ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  โรงพยามาลศุภมิตรเสนา, อยุธยา
 • คลินิกหมอชยพงศ์ 
  กระดูกและข้อ กายภาพบำบัด

เวลาออกตรวจหมอชยพงศ์

ที่คลินิกหมอชยพงศ์ กระดูกและข้อ กายภาพบำบัด

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

อาทิตย์

 • 09.00-13.00 น., 16.00-20.00 น.
 • 09.00-13.00 น., 16.00-20.00 น.
 • ไม่ออกตรวจ
 • ไม่ออกตรวจ
 • 09.00-13.00 น., 16.00-20.00 น.
 • 13.00-20.00 น.
 • 13.00-20.00 น.

สามารถจองคิวทำกายภาพบำบัดได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น.

- Review -

รวมรีวิวผลลัพธ์หลังทำกายภาพบำบัด

และรักษากับคลินิกหมอชยพงศ์

38/19-20 ถนนนางแว่นแก้ว ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000

คลินิกหมอชยพงศ์ กระดูกและข้อ กายภาพบำบัด

099-194-4251

 • บริการ
 • ประวัติหมอชยพงศ์
 • เวลาทำการ
 • รีวิวผลลัพธ์
 • แผนที่